Fase 3

Aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Entrada en vigor a partir del dilluns, 15 de juny del 2020.

Qualsevol activitat permesa haurà de desenvolupar-se en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social.

Serveis Municipals

– Biblioteques i punt de lectura: 50% d’aforament.

– Edifici CREC i servei OMIC: amb cita prèvia.

-Espai Jove: 2/3 del seu aforament i amb activitats en grups de fins a 15 persones.

– Oficina Turisme, Palau de la Vila i Maova: 50% d’aforament.


– Mercat municipal:
Al recinte firal de 8 h a 14 h.

– Poliesportiu Municipal:
Dutxes i vestidors per a ús individual. Esport individual i per parelles respectant la distància de seguretat (mínim 1,5 m).

– Bus Urbà:
L’ocupació serà del 100% de les places assegudes i de 2 viatgers per cada metre quadrat en la zona habilitada per a anar de peu i ús obligatori de mascareta.

Ús de les mascaretes

L’ús de mascareta és obligatori en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

Excepcions:
– Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria.
– Persones a les quals l’ús de la mascareta siga contraindicat per motius de salut.
– Activitats incompatibles amb l’ús de la mascareta.
– Causes de força major.

Mobilitat

Llibertat de circulació:
Es podrà circular lliurement per tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Ús compartit de vehicles privats:
Es permet l’ús compartit de vehicles privats limitat a dues persones per cada fila de seients, amb mascareta i respectant distància. No obstant això, les persones convivents podran compartir un mateix vehicle sense que siga necessari l’ús de mascareta.

En el cas de les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L en general, és obligatori l’ús de guants i casc integral amb visera o mascareta, si no es conviu al mateix domicili. A aquest efecte, s’admeten els guants de protecció de motoristes.

Mesures Socials

Franges horàries:
S’eliminen les franges horàries per a tots els col·lectius i la limitació d’una persona adulta per cada 3 menors. 

Contacte social:
Permés fins a un màxim de 20 persones en domicilis o a l’aire lliure (el límit no s’aplica a persones convivents).

Vetlatoris i soterraments:
Es permeten vetlatoris i soterraments amb un límit màxim de 25 persones en espais tancats, i de 50 persones si és a l’aire lliure o en la comitiva, siguen o no convivents, i sempre que no se supere el 75 % del seu aforament.

Llocs de culte:
75% de l’aforament.

Les cerimònies nupcials i altres celebracions:
Les cerimònies nupcials podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, ja siga en espais a l’aire lliure o espais tancats, sempre que no se supere el 75 % del seu aforament.

Centres residencials:
Es podran visitar habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors. En aquest últim cas preferentment en supòsits excepcionals.

Oci infantil i juvenil

Es reprenen les activitats de temps lliure dirigides a la població infantil i juvenil, respectant les mesures de seguretat i higiene.
* Informació Escola d’Estiu Municipal

Reobertura al públic dels parcs infantils recreatius, respectant les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19.

Cultura

Activitats culturals a espais oberts es realitzaran amb el públic assentat, guardant la distància necessària sense superar el 75% de l’aforament ni reunir a més de 800 persones.

Comerç

Obrin tots els comerços al detall i de serveis professionals, independentment de la seua superfície, amb un aforament del 75% de la seua capacitat (també per planta si tenen diverses) i sense necessitat de cita prèvia.

S’establirà un horari prioritari per a majors de 65 anys.

Els centres i parcs comercials, amb un 60% d’aforament en la zones comunes, i amb un 75% d’aforament en els comerços.

L’ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única família, i no es podrà simultaniejar el seu ús dues unitats familiars.

Hostaleria i restauració

75 % del seu aforament interior amb servei de barra respectant les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries.

Les terrasses poden acollir reunions d’un màxim de 20 persones.

Es procurara el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposen contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura del que siga possible, l’ús de diners en efectiu.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de locals de discoteques i bars d’oci nocturn sempre que no se supere 1/3 del seu aforament i es complisquen les condicions previstes de seguretat i higiene. 

L’ocupació màxima dels lavabos serà d’una persona.

Turisme

Hotels i establiments turístics:
Oberts amb zones comunes. 

Turisme actiu i de naturalesa:
Permeses les activitats de turisme actiu i de naturalesa en grups de 30 persones i sistema de cita prèvia.

Rutes turístiques:
Els guies turístics treballaran mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim
de 20 persones

Platges
Els grups permesos a la platja són de 15 persones. 

Es podran utilitzar les dutxes i llavapeus a l’aire lliure, vestuaris i altres serveis públics similars. L’ocupació màxima serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència, i en aquest cas podran comptar amb una persona acompanyant.

Els ajuntaments podran establir limitacions tant d’accés, com d’aforament per a garantir almenys dos metres entre banyistes. També podran establir límits en els temps de permanència.
Ir al contenido