ÚLTIMA HORA


08/05/2021

Actualització de les Mesures COVID-19 en la Comunitat Valenciana, en vigor a partir del 9 de maig i durant els següents 15 dies.
CAS
VAL

Qualsevol activitat permesa haurà de desenvolupar-se en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social.

Mobilitat

Decau el confinament perimetral. Queda autoritzada l’entrada i eixida de la Comunitat Valenciana.

Restricció de mobilitat de 00.00 h a 6 h a tota la Comunitat Valenciana.

Únicament s’autoritzaran els desplaçaments adequadament justificats:

✅ Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera necessitat.

✅ Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

✅ Assistència a centres d’atenció veterinària per motius d’urgència.

✅ Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

✅ Retorn al lloc de residència habitual després de fer algunes de les activitats previstes en aquest apartat.

✅ Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

✅ Desenvolupament d’activitats cinegètiques vinculades al control de la sobreabundància d’espècies cinegètiques que puguen causar danys als ecosistemes, en els cicles productius de l’agricultura i la ramaderia i en la seguretat viària.

✅ Per causa de força major o situació de necessitat.

✅ Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

✅ Provisió de carburant en gasolineres o estacions de servei, quan siga necessari per a la realització de les activitats

previstes en els paràgrafs anteriors.

Mesures socials

S’estableix en 10 el número màxim de persones en encontres en espais públics i privats. S’exceptuen les següents situacions:

Flexibilització de les mesures per a visitar residències inmunitzades.

El funcionament del Centre Cívic del Llombo, el Centre Integral de Majors de Sant Rafael i el Centre Cívic de Sant Rafael (antic menjador del Col·legi Rafael Juan Vidal) es regirà pel pla d’actuació que ha aprovat la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, així com per la resta de protocols aplicables.

L’aforament dels llocs de culte no podrá superar el 75%, garantint la distància de seguretat.

Les cerimònies no religioses podran fer-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, siga en espais a l’aire lliure o espais tancats, sempre que no se supere el 75 % del seu aforament. (Les celebracions que impliquen servei d’hostaleria, restauració, en salons de banquets o en qualsevol altre establiment d’hostaleria o espai privat s’ajustaran al que es regula en aquesta matèria.

Les biblioteques i sales de lectura municipals, arxius, museus i sales d’exposició municipal i altres equipaments culturals funcionaran amb un aforament màxim del 75% per sala o espai, funcionament i aforament que també seran aplicables a la Casa de la Cultura de Sant Rafael, la Casa de Cultura de la Vila, l’Hotel d’Associacions, el Palau de la Vila, el MAOVA i la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura.

Vetlatoris i soterraments limitats a 50 persones en exteriors i 25 persones en espais tancats.

No es pot fumar sense una distancia interpersonal de 2 metres.

Hostaleria i restauració

Terrasses al 100% de la seua capacitat i interiors al 50% d’aforament.

Oberts fins a les 23.30 h i un màxim de 10 persones per taula.


Campanya «T’ho porta a casa!»

Comerç

S’estableix el tancament de comerços a les 22 h al 75% d’aforament, excepte els establiments essencials d’alimentació, higiene, farmàcies, ortopèdies, òptiques, serveis de perruqueria i venda d’aliments per a animals.


Esport

Mesures relatives a esports:
_ Sense contacte físic i individual o parella.
_ Grups de 10 persones en interior.
_ Grups de 20 persones en exterior.


Mesures relatives als entrenaments:
_ Vestuaris al 50%
_ Menors d’edat amb 1 acompanyant

Mesures relatives a piscines:
_ Aforament 75%

Mesures relatives al públic:
_ Aforament 75%
_ 2.000 persones en obertes
_ 1.000 persones en tancades

Parcs i jardins

Romandran tancades les pistes esportives dels barris.

Activitats de temps lliure educatiu

S’autoritzen les activitats d’oci educatiu i educació en el temps lliure, i escoles d’animació juvenil, organitzades tant per les administracions com per les entitats o associacions juvenils d’educació no formal. En les instal·lacions interiors o exteriors on es desenvolupen aquestes activitats no es podrà superar el 50 % del seu aforament. Les activitats s’hauran de fer en grups de fins a un màxim de 20 persones a l’aire lliure i de 10 persones en interior, a més de la persona monitora en els dos casos.

Esdeveniments populars

No es poden fe celebracions populars, desfilades o espectacles itinerants.

Els esdeveniments de qualsevol naturalesa que puguen implicar aglomeració de persones s’han de dur a terme d’acord amb les mesures següents:

a) En el cas de celebrar-se en espais interiors, l’aforament ha de ser del 75 %, amb un màxim de 500 persones assistents.

b) En el cas de celebrar-se a l’aire lliure, l’aforament ha de ser del 75 %, amb un màxim de 1.000 persones assistents.