Desplaçament per a la cura d’animals i horts

Desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts quan no es tracte d’activitats de naturalesa laboral, professional o empresarial.

Entrada en vigor a partir del divendres, 1 de maig del 2020.

Es permet el desplaçament per a l’alimentació d’animals i cura i recol·lecció de produccions agrícoles destinades a l’autoconsum. 

Este desplaçament queda autoritzat, sempre que es troben en el mateix terme municipal al del domicili, o un adjacent a aquest.


Els desplaçaments seran, en qualsevol cas, els mínims possibles per a la realització de les tasques indispensables, excepte causa degudament justificada. S’hauran de realitzar tenint en compte les normes establertes que garanteixen la protecció de la salut i seguretat de la ciutadania. 

Els treballs es realitzaran de manera individual tret que s’acompanye a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada, i pel temps indispensable.

Ir al contenido