Fase 0

Condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat.

Entrada en vigor a partir del dilluns, 4 de maig del 2020.

Activitats permeses

Hostaleria i restauració:

Per a comandes per a portar. Aquestes hauran de realitzar-se per telèfon o per internet.

Comerços de fins a 400 metres quadrats:

Amb cita prèvia per a l’atenció individual de clients (un empleat per client).

– S’exigirà mantenir la distància mínima de 2 metres.
– Els establiments hauran de desinfectar-se dues vegades al dia i hauran de tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic.
– S’establirà un horari d’atenció o un passadís preferent per a persones majors de 65 anys.

Esportistes professionals:

Els i les esportistes professionals podran fer entrenaments individuals a l’aire lliure i dins de la seua província.

Aquells que practiquen modalitats d’esport adaptat o de caràcter paralímpic, podran comptar amb l’acompanyament d’un altre esportista per a realitzar la seua activitat esportiva. En tots dos casos podrà estar present un entrenador que no podrà acostar-se a menys de dos metres i haurà de portar màscara.

Quan l’esport implique la utilització de bicicletes o patins, la distància de seguretat serà de deu metres. 

La federació esportiva corresponent emetrà la deguda acreditació als i les esportistes integrats en ella que compleixin els requisits, considerant-se, a aquest efecte, la llicència esportiva o el certificat d’Esportista d’Alt Nivell suficient acreditació.Els i les esportistes federades podran realitzar entrenaments de manera individual, a l’aire lliure, dues vegades al dia entre les 6.00 i les 10.00 hores i entre les 20.00 hores i les 23.00 hores, sempre dins del seu terme municipal i sense entrenadors.

La federació esportiva corresponent emetrà la deguda acreditació als esportistes integrats en ella que compleixin els requisits, considerant-se, a aquest efecte, la llicència esportiva suficient acreditació.

Apertura dels arxius:

Prestaran els seus serveis preferentment per via telemàtica, no obstant això, quan siga absolutament imprescindible la ciutadania podrà sol·licitar la consulta presencial de fins a deu documents.

Ir al contenido