Fase 1

Aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Entrada en vigor a partir del dilluns, 11 de maig del 2020.

Actualització Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

Serveis Municipals

Reserva instal·lacions del Poliesportiu:
600 502 633 i 96 291 27 01

Qualsevol activitat permesa haurà de desenvolupar-se en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social.

Ús de les mascaretes:

(Actualització 19/05/20)
L’ús de mascareta serà obligatori en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

Excepcions:
– Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria.
– Persones a les quals l’ús de la mascareta siga contraindicat per motius de salut.
– Activitats incompatibles amb l’ús de la mascareta.
– Causes de força major.

Mobilitat:

Llibertat de circulació:
(Actualització 16/05/20)
Es podrà circular pels municipis que integren la província a la qual es pertany a efectes del procés de desescalada i no es permetrà viatjar a altres províncies diferents de la de residència, excepte per les causes ja contemplades anteriorment: motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de tornada al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, persones dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d’anàloga natura.

Desplaçaments a segones residències: (Actualització 16/05/20)
Es permet traslladar-se a segones residències dins de la província.

Ús compartit de vehicles privats:
Es permet l’ús compartit de vehicles privats limitat a un conductor i a un ocupant, que haurà d’anar en la part posterior. No obstant això, les persones convivents podran compartir un mateix vehicle.

En el cas de les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L en general, és obligatori l’ús de guants i casc integral amb visera o màscara, si no es conviu al mateix domicili. A aquest efecte, s’admeten els guants de protecció de motoristes.

Mesures socials:

Franges horàries FASE1:
Les franges horàries i limitacions continuen vigents per a fer esport a l’aire lliure, passejar i per a les eixides de majors i menors.

Aquestes no s’aplicaran per a fer ús de les instal·lacions esportives, comprar al comerç, consumir a les terrasses i reunir-se amb familiars i amics a les vivendes particulars.

Contacte social:
Permés fins a un màxim de 10 persones (el límit no s’aplica a convivents).

Vetlatoris i soterraments:
(Actualització 21/05/20)
Des del dissabte 23 de maig, el Cementeri Municipal d’Ontinyent torna a obrir les portes amb el seu horari habitual, de dilluns a dissabte de 9 a 19 h ininterrompudament i diumenges i festius de 9 a 13.30 h.
 
Serà obligatori l’ús de mascareta en tot el recinte i no es podrà fer ús dels lavabos.

(Actualització 16/05/2020)
Els vetlatoris podran realitzar-se en les instal·lacions disposades a tal ús únicament de 8 h a 22 h.

Llocs de culte:
1/3 de l’aforament.

Establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.

(Actualització 16/05/2020)

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de:

Els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals sempre que tinguen una superfície útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats, podent, en el cas de superar aquest límit, fitar l’espai que es reobri al públic ajustant-se a aquest llindar, sempre que complisquen tots els requisits següents:

– 30% de l’aforament total en els locals comercials. En el cas d’establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció.

– Distància mínima de 2 metres entre clients. En els locals comercials en els quals no siga possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d’un client.

– S’establirà un horari d’atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

Mitjançant la utilització de la cita prèvia: 
– Concessionaris d’automoció.
– Estacions d’inspecció tècnica de vehicles.
– Centres de jardineria i vivers de plantes.

Terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració.

Fins a un nombre de taules inferior al 50% de les autoritzades l’any anterior, amb una ocupació màxima de 10 persones per taula o agrupació de taules, i permetent la distància mínima de seguretat interpesonal.

En el cas que l’establiment d’hostaleria i restauració obtingués el permís de l’Ajuntament per a incrementar la superfície destinada a la terrassa a l’aire lliure, es podran incrementar el nombre de taules previst en l’apartat anterior, respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i superfície disponible.

Turisme

Hotels i establiments turístics:
Oberts sense zones comunes. 

Turisme actiu i de naturalesa:
Permeses les activitats de turisme actiu i de naturalesa en grups de 10 persones i sistema de cita prèvia.
Ir al contenido