Fase 2

Aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Entrada en vigor a partir del dilluns, 1 de juny del 2020.

Actualitzacions Ordre SND/442/2020 i Ordre SND/440/2020, totes dues de 23 de maig i Ordre SND/445/2020, de 26 de maig, totes del Ministeri de Sanitat.

Qualsevol activitat permesa haurà de desenvolupar-se en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social.

Serveis Municipals

Ús de les mascaretes

L’ús de mascareta és obligatori en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

Excepcions:
– Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria.
– Persones a les quals l’ús de la mascareta siga contraindicat per motius de salut.
– Activitats incompatibles amb l’ús de la mascareta.
– Causes de força major.

Mobilitat

Llibertat de circulació:
Es podrà circular pels municipis que integren la província a la qual es pertany a efectes del procés de desescalada i no es permetrà viatjar a altres províncies diferents de la de residència, excepte per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de tornada al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, persones dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d’anàloga natura.

Ús compartit de vehicles privats:
Es permet l’ús compartit de vehicles privats limitat a dues persones per cada fila de seients, amb mascareta i respectant distància. No obstant això, les persones convivents podran compartir un mateix vehicle sense que siga necessari l’ús de mascareta.

En el cas de les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L en general, és obligatori l’ús de guants i casc integral amb visera o mascareta, si no es conviu al mateix domicili. A aquest efecte, s’admeten els guants de protecció de motoristes.

Mesures socials

Franges horàries:
S’eliminen les franges horàries podent sortir a passejar i a fer esport a qualsevol hora menys en la franja de les persones més vulnerables, persones dependents i majors de 70 anys, la qual serà de 10 a 12 h i de 19 a 20 h sense límit de temps.

Contacte social:
Permés fins a un màxim de 15 persones en domicilis, terrasses d’hostaleria o a l’aire lliure (el límit no s’aplica a persones convivents).

Vetlatoris i soterraments:
Es permeten vetlatoris i soterraments amb un límit màxim de 15 persones en espais tancats, i de 25 persones si és a l’aire lliure o en la comitiva.

Llocs de culte:
50% de l’aforament.

Les cerimònies nupcials i altres celebracions religioses:
Es podran realitzar amb un aforament del 50% i sense superar les 100 persones en espais a l’aire lliure o les 50 persones en espais tancats.

Centres residencials:
Es podran visitar habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors. En aquest últim cas preferentment en supòsits excepcionals.

Cultura

Reobrin cinemes i altres espais culturals amb un terç de l’aforament, en espais tancats i amb seients numerats, guardant les distàncies de seguretat.

Comerç

El comerç al detall i de prestació de serveis pot obrir reduint al 40% l’aforament als seus locals.

Els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública han de
limitar l’afluència a un terç dels punts de venda habituals o autoritzats.

Els centres comercials reobrin amb un aforament màxim en els establiments comercials del 40% i del 30% en les zones comunes.

Hostaleria i restauració

40 % del seu aforament interior sense servei de barra.

Les terrasses poden acollir reunions d’un màxim de 10 persones.

Es procurara el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposen contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura del que siga possible, l’ús de diners en efectiu.

L’ocupació màxima dels lavabos serà d’una persona.

Turisme

Hotels i establiments turístics:
Oberts amb zones comunes. 

Turisme actiu i de naturalesa:
Permeses les activitats de turisme actiu i de naturalesa en grups de 20 persones i sistema de cita prèvia.


Platges:
Els grups permesos a la platja són de 15 persones. 

Es podran utilitzar les dutxes i llavapeus a l’aire lliure, vestuaris i altres serveis públics similars. L’ocupació màxima serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència, i en aquest cas podran comptar amb una persona acompanyant.

Els ajuntaments podran establir limitacions tant d’accés, com d’aforament per a garantir almenys dos metres entre banyistes. També podran establir límits en els temps de permanència.

Altres serveis

PROP:
Amb cita prèvia de dilluns a divendres (96 291 82 00).

Renovació de DNI i Passaport:
Amb cita prèvia i l’import exacte del tràmit en efectiu: 12 € DNI i 30 € Passaport (96 291 07 41).

Agència Tributària:
Amb cita prèvia per a l’atenció presencial d’alguns serveis, però no de la Renda (96 227 49 12).
22/05/20
Ir al contenido